Nataradźa

Nataradźa został przygotowany na 26 edycję Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Zastało mu przyznane wyróżnienie.

Komiks jest wypadkową kilku inspiracji. Mojej wielkiej fascynacji mitami świata, oraz przygody z tańcem Lindy Hop.

EN:

Nataradźa has been prepared for the 26th edition of the International Festival of Comics and Games in Łódź. He was awarded a distinction.

The comic is the result of several inspirations. My great fascination with the myths of the world, and my adventures with Lindy Hop dance.

Udostępnij:

Natardźa

akryl na papierze / 2015